AGENDA

Noteer alvast in je agenda:

Zondag 13 januari 

Nieuwjaars receptie

"Volksvermaak"

(met "FireProof")

_________________

12 t/m 17 februari

Biljard toernooi

"Wadwayer Open"

_________________

1,2 en 3 maart 

Brommershow i.s.m.

Brommerclub "ELVIS"

_________________

21,22 en 23 maart

Toneel "REPUBLIEK"

_________________

19, 20 en 21 juli

Kermis Wadway